Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://vitaminmentor.hu.

Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2019 03 12

Az  Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes

adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes

adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cég neve: Papp Timea ev

Székhelye : Edelény József Attila út 29

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 51637860

Adószáma: 53089713-1-25

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az

Adatkezelő adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: bejelentés

folyamatban”

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar

és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez

szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

  • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok

kezeléséről

  •  évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  •  évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  •  évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  •  2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető

közleményben – , hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja

magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat

módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy

önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb

jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi

igénybe:

Cég neve: Papp Timea ev

Székhelye : Edelény József Attila út 29

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 51637860

Adószáma: 53089713-1-25

Továbbított adatok köre : csomagküldő szolgálat esetében: vásárló neve, telefonszáma,

email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet .

Az adattovábbítás célja : a termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

A weblap látogatóinak adatai esetében

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más

személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független,

külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a

konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel

kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Analytics végzi.

Adatvédelmi technikai megoldás leírása:

az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing

hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával

gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről.

Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek

célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon

jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák,

személyazonosításra nem alkalmasak.

Cookie-k használata

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve

megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /

Adatvédelem menüpontban érhetőek el.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken

olvasható:

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Hírlevél és adatbiztonság

Az Ada tkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak (más néven VIP

tagoknak) általában havonta, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti

ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az

üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét

minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a

felhasználó felel.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.